Hội Thảo " Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải " Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

Hội Thảo " Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải " Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

Hội Thảo " Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải " Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017
Thiết Bị Sục Khí Bề Mặt -  Lăp đặt TH True Milk

Thiết Bị Sục Khí Bề Mặt - Lăp đặt TH True Milk

surface aerator / Landustrie - Ha Lan
THIẾT BỊ KHUẤY MIXER HÃNG INVENT - ĐỨC

THIẾT BỊ KHUẤY MIXER HÃNG INVENT - ĐỨC

THIẾT BỊ KHUẤY MIXER HÃNG INVENT - ĐỨC
Hội Thảo ProVietNam & Landustrie - Hà Lan

Hội Thảo ProVietNam & Landustrie - Hà Lan

Mang đến ánh sáng niềm hy vọng cho các công trình trọng điểm quốc gia!!!
Hội Thảo " Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải " Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

Hội Thảo " Mương Oxi hóa cải tiến và công nghệ thổi khí trong xử lý nước thải " Landustrie - Hà Lan & ProVietNam 2017

PROVIETNAM
Landy Brush Aerators - LANDUSTRIE

Landy Brush Aerators - LANDUSTRIE

Sục Khí Dạng Chổi - LANDUSTRIE
Thiết bị Khuấy Hyper Classic Mixer

Thiết bị Khuấy Hyper Classic Mixer

Ứng Dung: Mục đích của việc máy khuấy nhằm tránh hiện tượng lắng bùn ( Cặn) và đảm bào môi trường khuấy trộn hoàn chình trong bể phân hủy bùn kỵ khí.
Hoi Thao 2017

Hoi Thao 2017

kHÁCH MỜI DỰ "HỘI THÃO PROVIETNAM 2017"
Thiết Bị Qua Trắc Online Nước

Thiết Bị Qua Trắc Online Nước

Thiết Bị Qua Trắc Online Nước
HỘI NGHỊ PRO VIET NAM - LANDUSTRIE - INVENT

HỘI NGHỊ PRO VIET NAM - LANDUSTRIE - INVENT

HỘI NGHỊ PRO VIET NAM - LANDUSTRIE - INVENT
Landustrie - Hà Lan

Landustrie - Hà Lan

Landustrie - Hà Lan
CÔNG NGHỆ MƯƠNG OXI HÓA - PROVIETNAM

CÔNG NGHỆ MƯƠNG OXI HÓA - PROVIETNAM

CÔNG NGHỆ MƯƠNG OXI HÓA - PROVIETNAM
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CFD - PRO VIET NAM

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CFD - PRO VIET NAM

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CFD - PRO VIET NAM
THIẾT BỊ QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM

THIẾT BỊ QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM

THIẾT BỊ QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM
CÁNH KHUẤY TẠO DÒNG -  INVENT - ĐỨC

CÁNH KHUẤY TẠO DÒNG - INVENT - ĐỨC

CÁNH KHUẤY TẠO DÒNG - INVENT - ĐỨC
BƠM TRỤC VÍT  LANDUSTRIE - HA LAN

BƠM TRỤC VÍT LANDUSTRIE - HA LAN

BƠM TRỤC VÍT LANDUSTRIE - HA LAN
VĂN PHÒNG PRO VIỆT NAM - HÀ NỘI

VĂN PHÒNG PRO VIỆT NAM - HÀ NỘI

VĂN PHÒNG PRO VIỆT NAM - HÀ NỘI
THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI

THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI

THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ THẢI
Landy7 - Landustrie

Landy7 - Landustrie

Landy7 - Landustrie
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - LANDUSTRIE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - LANDUSTRIE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - LANDUSTRIE
THIẾT BỊ TẠO DÒNG LANDUSTRIE - HÀ LAN

THIẾT BỊ TẠO DÒNG LANDUSTRIE - HÀ LAN

THIẾT BỊ TẠO DÒNG LANDUSTRIE - HÀ LAN