Hội thảo mương oxy hóa Pro Việt Nam- Landustrie

 


Ảnh: Đông đảo khách hàng và đối tác đến tham dự hội thảo tại White PalaceẢnh: Chuyên gia môi trường Pro Việt Nam thuyết trình về Mương oxy hóaẢnh: Chuyên gia từ Landustrie thuyết trình về Mương oxy hóaẢnh: Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp