Logo

Công ty

Giới Thiệu

Được thành lập năm 2015, Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Pro Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Với sự hợp tác quốc tế sâu rộng, chúng tôi là đại diện cung cấp các thiết bị công nghệ môi trường trong lĩnh vực xử lý nước & nước thải từ các hãng sản xuất danh tiếng trên thế giới. Ngoài việc cung cấp thiết bị (phần cứng) Xem thêm