104 Metal Repair Fluid XF

104 XF là dung dịch sửa chữa epoxy khô nhanh hai thành phần không dung môi. Sản phẩm được thiết kế để quét lên các bề mặt thực hiện chuẩn bị bằng tay hoặc bằng máy và cho các bề mặt bị dính dầu và chất bôi trơn có độ nhớt thấp. 
 • Công nghệ epoxy không chứa dung môi
 • Có chổi sơn và dụng cụ quét đi kèm 
 • Có thể phủ lên các bề mặt được chuẩn bị bằng tay
 • Có thể phủ lên các bề mặt dính dầu 
 • Khô nhanh - cứng lại chỉ sau 45 phút
 • Được phê duyệt bởi NWEL, phù hợp sửa chữa máy biến áp tại chỗ 
Vật liệu này có thể dùng để quét phủ và sửa chữa lại bề mặt bị hư hại hoặc mài mòn - 
 • Rò rỉ điểm nối đường ống 
 • Rỏ rỉ mối hàn của bể chứa 
 • Sửa chữa máy biến áp 
 • Rò rỉ phụ tùng bắt bích 
 •  

PRO VIETNAM

Download files

Chemical_Resistance_Chart3.pdf
Product_Leaflet3.pdf
Product_Specification_Sheet2.pdf
Quick_Application_Guide2.pdf
Technical_Data_Sheet3.pdf