Logo

Keo sửa chữa dưới nước dạng thanh 105 Aqua

Keo dán sửa chữa một thành phần ở dạng thanh có thể khô nhanh chóng ở dưới nước. Keo sau khi trộn xong có thể sử dụng để dính gỗ, kim loại, nhựa và gốm. 

  
  


Video: Giới thiệu Keo sửa chữa dưới nước dạng thanh 105 Aqua

PRO VIETNAM

Download tài liệu

Chemical_Resistance_Chart4.pdf
Product_Leaflet4.pdf
Product_Specification1.pdf
Technical_Data_Sheet4.pdf