Khách hàng may mắn bốc thăm trúng thưởng chuyến đi du lịch Châu Âu năm 2017


 


Ảnh: Khách hàng may mắn bốc thăm trúng thưởng chuyến đi du lịch Hà Lan năm 2017