Logo

Lớp phủ kháng hóa chất

Resimac đã phát triển một loạt nhóm sản phẩm lớp phủ epoxy, epoxy novolac, polyurethane & silicon không dung môi, thích hợp để ngâm liên tục trong các loại axit và hóa chất công nghiệp.

Nhóm sản phẩm lớp phủ kháng hóa chất của Resimac với thiết kế thân thiện, dễ sử dụng. Các lớp phủ có thể được phủ lên các bề mặt khác nhau bằng cọ lăn sơn hoặc máy phun sơn công nghiệp.

Lớp phủ kháng hóa chất của Resimac được thử nghiệm bằng việc ngâm hoàn toàn trong các loại hóa chất công nghiệp như Sulfuric Acid 98%, Sodium Hypochlorite, Hydrochloric Acid và Sodium Hydroxide.

Ứng dụng:

  • Bể chứa hóa chất & khu vực chứa
  • Sàn xử lý hóa chất & sàn thép
  • Thép kết cấu
  • Thùng chứa xử lý
  • Thiết trao đổi nhiệt
  • Bơm & Van
  • Hệ thống ống và đường ống

PRO VIETNAM