Logo

LANDUSTRIE - HÀ LAN

Với hơn một thế kỷ kinh nghiệm toàn cầu, Landustrie đã trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực quản lý nước và nước thải.

Cơ sở của chúng tôi được đặt vào khoảng năm 1913. Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực thị trường nông sản và liên quan đến việc thoát nước mạnh hơn ở giai đoạn đầu. Ngay từ năm 1916, các trạm bơm chạy bằng điện đã được lắp đặt với máy bơm trục vít Archimedean, cùng với vô số trạm bơm với cái gọi là động cơ gió. 
Sau một thời gian, ngoài các máy bơm thoát nước mạnh hơn, máy bơm để xử lý nước thải đã được phát triển. Vào những năm 1950, tiến bộ này đã mở đường cho các đơn vị lọc nước thải được sử dụng rộng rãi và hiệu quả.

Ngoài ra nghiên cứu, phát triển và đổi mới là rất quan trọng để đi trước trong thị trường nước hiện tại. Đáng nói là:

  • Vít thủy điện ĐẤT để tạo ra năng lượng bền vững
  • Các kỹ thuật vệ sinh phi tập trung mới, đặc trưng bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng và đóng góp cho nền kinh tế tuần hoàn