Logo

Sản phẩm

Máy phân tích UV UV6

Máy phân tích UV6 là một nhóm máy phân tích lấy mẫu on-line sử dụng sự hấp thụ UV để thực hiện phân tích. Máy phân tích được cấu hình để thực hiện phân tích trên một loạt các giá trị cho từng thông số được đo, Xem thêm

Hệ thống phân tích nước SENSOwater

Hệ thống phân tích SENSOwater được sử dụng trong giám sát quá trình và quan trắc nước uống. Thiết bị chính được sử dụng là hệ thống đo lường chất lượng nước SENSOcontrol. Xem thêm

Hỗn hợp keo dán sửa chữa kim loại 107 XL

Hỗn hợp keo dán sửa chữa kim loại 107 XL - Hỗn hợp keo dán epoxy độ bền cao dùng cho sửa chữa bề mặt kim loại dành cho các nước nhiệt đới Xem thêm

Thiết bị phân tích Chlorine dư

Thiết bị phân tích chlorine dư không dùng thuốc thử: Thiết phân tích chlorine dư ECD FC80 được gắn sẵn trên bảng và sẵn sàng để sử dụng ngay sau khi lắp đặt. Xem thêm

Hệ thống lấy mẫu SENSOsampler

Hệ thống lấy mẫu kích hoạt bằng trạng thái SENSOsampler là sự kết hợp giữa module đa cảm biến SENSOdive với thiết bị lấy mẫu tự động. Bộ lấy mẫu này được kích hoạt như một chức năng của một thông số phép đo được chọn (kích hoạt bằng trạng thái). Xem thêm

Thiết bị giám sát hoạt động của vi khuẩn trong nước (E.Coli và Coliform)

Thiết bị giám sát hoạt động của vi khuẩn trong nước BC6 hoạt động theo nguyên lý dựa trên phép đo huỳnh quang của hoạt động enzyme xác định: đo hoạt động enzyme xác định của coliforms, E.coli Xem thêm

PRO VIETNAM