Logo

Trạm XLNT nhà máy cao su Chu Pah

•         Địa điểm: huyện Chu Pah, tỉnh Gia Lai
•         Công suất: 550 m3/ngày
•         Phạm vi công việc: Cấp trục và cánh khuấy Landy 7 thay thế cho trục và cánh hiện hữu có công suất 55 kW
Ảnh: Trạm 
 XLNT nhà máy cao su Chu PahẢnh: Thiết bị Landy 7 được lắp đặt tại trạm XLNT