Logo

Trạm XLNT nhà máy cao su Sa Thầy

Địa điểm: huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Công suất: 620 m3/ngày
Phạm vi công việc: Cấp trục và cánh khuấy Landy 7 có công suất 30 kW.
 

Ảnh: Thiết bị cấp khí bề mặt Landy 7 được lắp đặt tại Trạm 


Ảnh chụp toàn bộ công trình