Triển lãm quốc tế IFAT MUNICH- Đức

IFAT MUNICH là triển lãm thương mại hàng đầu quốc tế về công nghệ môi trường diễn ra hai năm một lần tại Thành phố Munich, CHLB Đức. Đây là kết quả của quá trình hợp tác giữa Tập đoàn Triển lãm quốc tế Messe Muenchen GmbH với Hiệp hội ngành quản lý chất thải Đức (BDE). Tại đây, các công ty trưng bày đầy đủ các loại sản phẩm và dịch vụ từ xử lý nước, nước thải, chất thải đến tư vấn quản lý sử dụng nguyên liệu thô. Tất cả những công nghệ và giải pháp được giới thiệu đều là những công nghệ tiên tiến nhất.
 

 
Ảnh: IFAT MUNICH tại Thành phố Munich, CHLB ĐứcẢnh: Pro Việt Nam đến thăm quan gian hàng INVENT tại triển lãm quốc tế
 


Ảnh: Pro Việt Nam đến thăm quan gian hàng Landustrie tại triển lãm quốc tế