Logo

Tư vấn giải pháp

Tư vấn giải pháp

Tư vấn, phát triển các giải pháp công nghệ cho nước thải đô thị và công nghiệp đi kèm với các thiết bị cao cấp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Pro Việt Nam. Với đội ngủ kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước thải, Pro Việt Nam đã thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế và cung cấp thiết bị đi kèm cho các dự án xử lý nước thải đô thị và công nghiệp. Xem thêm