Logo

Tư vấn giải pháp

Phương pháp mới cho quan trắc nước thải

Even with business, as usual, the challenges facing a wastewater treatment plant operator are considerable. Inactivated sludge plant treatments how do you maintain the correct balance of microbes? How do you optimise treatment processes? What about when the influent hydraulic and organic loads vary daily, weekly and seasonally and with storms? All of this must be achieved whilst also reducing environmental damage from discharges and reducing pollution incidents, and remaining within discharge limits. Xem thêm

Mô phỏng CFD - Mương Oxy hóa

Tư vấn, phát triển các giải pháp công nghệ cho nước thải đô thị và công nghiệp đi kèm với các thiết bị cao cấp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Pro Việt Nam. Với đội ngũ kĩ sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước thải Xem thêm