Logo

UIT GMBH - ĐỨC

Kể từ khi được thành lập vào năm 1990, UIT đã là một đối tác phù hợp để lập kế hoạch, đánh giá, xây dựng và thực hiện các dự án vì lợi ích của môi trường cùng với nhiều cột mốc quan trọng minh chứng cho sự phát triển thành công trong ba lĩnh vực kinh doanh chính: Giám sát môi trường, Công nghệ nước và Tài nguyên khoáng sản.
Sự phát triển này được hình thành bởi việc kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, kinh nghiệm và sáng tạo. Đội ngũ liên ngành của UIT đã tăng lên 45 nhân viên thường trực (nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên) từ các ngành Vật lý, Kỹ thuật Hóa học, Địa chất Kinh tế, Cơ khí, Kỹ thuật Quy trình, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Điện và Tự động hóa. Nhân viên của chúng tôi làm việc thay mặt cho khách hàng ở các nước Đức, Châu Âu và trên toàn thế giới.
Để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý môi trường và chất lượng được thiết lập để thiết kế, phát triển, sản xuất cũng như vận hành các thiết bị môi trường và nhà máy, cùng với và dịch vụ giám sát và khắc phục môi trường (chứng nhận theo DIN ISO 9001/DIN ISO 14001).