Logo

2020

Thiết bị sục khí bề mặt Landy 7 được đưa vào sử dụng tại trạm XLNT TH True Milk Nghệ An

Thiết bị sục khí bề mặt Landy 7 được đưa vào sử dụng tại trạm XLNT TH True Milk Nghệ An Xem thêm

Lắp đặt máy cấp khí bề mặt cho trạm XLNT tại CP Bình Phước

Kĩ sư của Pro Việt Nam đã làm chủ công nghệ và lắp đặt thành công 04 thiết bị khuấy Hyper Classsic Mixer của hãng INVENT - Đức cho bể kị khí tiếp xúc trong hệ thống xử lý nước thải thuộc tập đoàn CP. Xem thêm