Logo

Máy phân tích khí thải CEMS II e

Gasmet CEM II e đo đồng thời 16 chỉ tiêu khí: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4 and CH2O bằng công nghệ Công nghệ hấp thụ hồng ngoại theo nguyên lý biến đổi Fourier (Fourier Transform Infrared - FTIR). Gasmet cung cấp phần mềm Calcmet hỗ trợ đo thêm hơn 600 chỉ tiêu khác nhau, tăng dải đo mà không cần thay thế phần cứng, chỉ cần cập nhật phần mềm.

Ngoài ra CEMS II e còn hỗ trợ đo Oxy bằng công nghệ phân tích ZrO2 hoặc máy dò ion hóa ngọn lửa độc quyền Gasmet (Gasmet Flame Ionization Detector - GFID).PRO VIETNAM

Download tài liệu

CEMS_II_e_Technical_Data_(E1.16).pdf
CEMS-II-e-2020-web.pdf
CEMS-II-e-Sampling-System-Technical-Data-ID-7074.pdf
Oxygen-Analyzer-Technical-Data-ID-7116.pdf