Logo

Công ty Pro Việt Nam chuyển giao giải pháp công nghệ

Thời gian: Ngày 12/05/2017

Địa điểm: phòng họp đối tác

 

Chuyên gia từ hãng LandustriePro Việt Nam đã cùng phối hợp đến giao lưu và chia sẻ về giải pháp công nghệ mương oxy hóa, đưa ra những giải pháp ứng dụng những ưu điểm vượt trội của công nghệ này vào việc xử lý nước thải đô thị và công nghiệp. Mương oxy hóa là một giải pháp giúp điều khiển tối ưu và thiết kế linh hoạt quá trình xử lý bùn hoạt tính trong xử lý nước thải. Đi cùng với đó, chi phí được tiết kiệm nhờ việc xây dựng ít hơn, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng thấp.
Lý tưởng cho các ứng dụng xử lý nước thải đô thị và công nghiệp
Các quá trình tiêu biểu được đưa vào thiết kế hệ thống mương có thể bao gồm bùn hoạt tính, xử lý bùn bổ sung, nitrat hóa/khử ni tơ, loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học và xử lý bùn hiếu khí.
Điểm đáng chú ý của hệ thống Mương oxy hóa

  • Đơn giản, đáng tin cậy, vận hành êm ái.
  • Phương pháp điều khiển quá trình không bị giới hạn- dễ dàng tự động kiểm soát quá trình sục khí khi khuấy trộn nhờ sử dụng DO hoặc tín hiệu ORP.
  • Thân thiện với môi trường
  • Thiết kế linh hoạt
  • Giảm chi phí xây dựng đáng kể.·


Ảnh: Giao lưu chia sẻ " Thiết bị sục khí bề mặt Landustrie Hà Lan " cùng Trung tâm phát triển, Ứng dụng kỹ thuật và Công nghệ Môi Trường.