Logo

Trạm XLNT nhà máy cao su Phú Giáo

•     Địa điểm: Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
•     Công suất: 1200 m3/ngày
•     Phạm vi công việc: Thiết kế công nghệ mương oxy hóa & cung cấp 4 máy cấp khí bề mặt Landy 7 (37 kW/máy).

 


Ảnh: Máy cấp khí bề mặt Landy 7 tại trạm XLNTẢnh: Mương oxy hóa tại trạm XLNT tỉnh Bình Dương