Logo

Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông - tỉnh Quảng Ninh cho 02 trạm xử lý nước thải Đông Kalong & Tây Kalong

  • Địa điểm: Móng Cái (Quảng Ninh)
  • Công suất: 4,000 m3/ngày & 8,000 m3/ngày
  • Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt máy cấp khí bề mặt loại 2 x 30 kW và 2 x 45 kW với công nghệ mương oxy hóa cho trạm XLNT Đông - Tây Kalong
Một số hình ảnh lắp đặt thực tế của thiết bị tại công trình: