Logo

Trạm XLNT khu CN Xuyên Á Long An

•    Địa điểm: Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
•    Công suất: 6000 m3/ngày;
•    Phạm vi công việc: Cấp 2 x 30 kW máy cấp khí bề mặt cho công nghệ bể aerotank khuấy trộn hoàn chỉnh.

 
Ảnh: Thiết bị Landy 7 đã được lắp đặt vào trạm XLNT


Video: Máy cấp khí bề mặt LANDY 7 được đưa vào sử dụng tại trạm XLNT cho KCN Xuyên Á