Logo

Dự án

Công trình trạm bơm thuộc xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Công trình trạm bơm công suất lớn do Landustrie Sneek B.V lắp đặt, kênh tiêu thoát nước lưu vực phía bắc thuộc xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, thành phố Nam Định Xem thêm