Logo

HÃNG GASMET - PHẦN LAN

Máy phân tích khí thải CEMS II e

Gasmet CEM II e đo đồng thời 16 chỉ tiêu khí: H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8, C2H4 and CH2O bằng công nghệ Công nghệ hấp thụ hồng ngoại theo nguyên lý biến đổi Fourier (Fourier Transform Infrared - FTIR). Gasmet cung cấp phần mềm Calcmet hỗ trợ đo thêm hơn 600 chỉ tiêu khác nhau, tăng dải đo mà không cần thay thế phần cứng, chỉ cần cập nhật phần mềm. Xem thêm

PRO VIETNAM