Logo

Hệ thống lấy mẫu SENSOsampler

Hệ thống lấy mẫu kích hoạt bằng trạng thái SENSOsampler là sự kết hợp giữa module đa cảm biến SENSOdive với thiết bị lấy mẫu tự động. Bộ lấy mẫu này được kích hoạt như một chức năng của một thông số phép đo được chọn (kích hoạt bằng trạng thái). 


 
Lợi thế: 
  • Lấy mẫu kích hoạt bằng trạng thái 
  • Quan trắc các thông số hóa học
  • Công nghệ ghi dữ liệu tích hợp 
  • Công nghệ truyền tín hiệu từ xa 

PRO VIETNAM

Download tài liệu

UIT_Waterquality_k_en3.pdf