Logo

2017

Công ty Pro Việt Nam chuyển giao giải pháp công nghệ

Giao lưu chia sẻ " Thiết bị sục khí bề mặt Landustrie Hà Lan " cùng Trung tâm phát triển, Ứng dụng kỹ thuật và Công nghệ Môi Trường. Xem thêm

Hội thảo mương oxy hóa Pro Việt Nam- Landustrie

Công ty Pro Việt Nam tổ chức hội thảo về Mương oxy hóa tại White Palace với đông đảo khách hàng và đối tác đến tham dự. Với sự có mặt của chuyên gia hàng đầu về môi trường từ hãng Landustrie. Xem thêm