Logo

Lắp đặt máy cấp khí bề mặt cho trạm XLNT tại CP Bình Phước

Kĩ sư của Pro Việt Nam lắp đặt thành công 04 thiết bị khuấy trộn Hyper Classic Mixer - INVENT tại công trình xử lý nước thải thuộc tập đoàn CP. 

Thời gian: Từ 10/03 đến 16/03/2020
Địa điểm: Trạm xử lý nước thải thuộc tập đoàn CP, KCN Becamex Bình Phước
Công suất: 8,000 m3/ngày đêm.
Phạm vi công việc:

  • Cấp 4 thiết bị khuấy trộn Hyper Classic Mixer – Invent –Đức
  • Mô phỏng thủy động trong bể (CFD)
  • Hướng dẫn lắp đặt thiết bị.
Kĩ sư của Pro Việt Nam đã làm chủ công nghệ và lắp đặt thành công 04 thiết bị khuấy Hyper Classsic Mixer của hãng INVENT - Đức cho bể kị khí tiếp xúc trong hệ thống xử lý nước thải thuộc tập đoàn CP.
Theo đánh giá của các chuyên gia hãng thì việc lắp đặt thiết bị này là rất khó do yêu cầu độ chính xác cao, đây là thiết bị có trục dài nhất mà hãng từng chế tạo (trục dài 12m).
Tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình và làm chủ kỹ thuật các, Kĩ sư Pro Việt Nam đã thực hiện thành công dự án và đưa thiết bị đi vào vận hành an toàn. 


 
 

Một số hình ảnh lắp đặt thực tế của thiết bị Hyper Classic Mixer tại công trình

 
 
Video lắp đặt cánh khuấy hyperboloid Hyper Classic Mixer tại hiện trường