Logo

Màn hình hiển thị T80

Thiết bị hiển thị và điều khiển ECD - Model T80 Series là thiết bị hiển thị kênh đơn hoặc kênh kép được thiết kế để đo liên tục pH, ORP, pION, Oxy hòa tan, Độ đục, Độ dẫn hoặc Điện trở trong môi trường công nghiệp cho nhiều mục đích. Thiết bị hiển thị Model T80 truyền dữ liệu kỹ thuật số với tất cả Sensor thông minh ECD Model S80, tự động định cấu hình các menu của thiết bị hiển thị và hiển thị màn hình theo thông số được đo.
  • Thiết bị hiển thị và điều khiển đa năng: đo pH, ORP, DO, Ion Đặc trưng, Độ đục, Độ dẫn hoặc Điện trở suất
  • Màn hình đồ họa LCD: Dễ dàng theo dõi thông tin dạng đồ thị và số
  • Cấu trúc menu đơn giản: Trực quan, dễ điều hướng và điều chỉnh cấu hình
  • Sử dụng với Sensor kỹ thuật số ECD được hiệu chuẩn trước tại nhà máy và lưu trữ dữ liệu
  • Đầu ra 4-20 mA với MODBUS RTU và Relays báo động: Cấu hình linh hoạt cho tất cả các ứng dụng
  • Truyền dữ liệu theo giao thức HART®
  • Nhiều cấu hình lắp - Gắn ống hoặc treo tường
 
Ảnh: Thiết bị hiển thị và điều khiển ECD - Model T80 Series

PRO VIETNAM

Download tài liệu

Model_T80_Transmitter.pdf