Logo

Máy phân tích khí đa yếu tố MEGA-EX

Sơ lược về sản phẩm 
Với chi phí thấp và kích thước nhỏ gọn, máy phân tích khí đa yếu tố được tích hợp sẵn với bộ điều hòa mẫu và đầu dò mẫu bên trong, có thể gắn trên ống thải khí hoặc vị trí xử lý để liên tục quan trắc và báo cáo khí thải. Mẫu khí thải được thổi qua đầu đo và một dây mẫu được gia nhiệt để đo đồng thời các yếu tố xác định bằng máy phân tích đa chỉ tiêu với xác nhận tự động đối với loại khí cần quan trắc. Được thiết kế cho thị trường quan trắc khí thải đang phát triển
 • Linh hoạt, dễ dàng đáp ứng yêu cầu thị trường đa dạng
 • Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và bền chắc
 • Đo được đồng thời nhiều loại khí
 • Dễ dàng lựa chọn giải pháp kĩ thuật tối ưu phù hợp với ứng dụng
 • Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp
 • Dễ dàng sử dụng và bảo trì
 
Tùy chọn xử lý dữ liệu

Lựa chọn giải pháp dữ liệu tối ưu phù hợp với ứng dụng
 • Truy cập dữ liệu được lưu
 • Kết nối và chuyển dữ liệu tới DCS
 • Hệ thống thu thập dữ liệu độc lập (DAS)
Hệ thống thu thập dữ liệu (DAS)
 • Vượt qua EPA 40 CFR Phần 60 & 75, và hầu hết các yêu cầu quốc tế
 • Cho phép truy cập trực tuyến từ xa 

PRO VIETNAM

Download tài liệu

1-MEGA_Analyzer_Data_Sheet_-_Ohio_Lumex.pdf