Logo

Máy phân tích so màu CA6

Máy phân tích so màu Model CA-6 là máy phân tích lấy mẫu tuần tự on-line, một chuỗi lấy mẫu, phân tích và xử lý kết quả được thực hiện và lặp lại bằng phương pháp so màu. Phép đo là phân tích so màu sử dụng nguồn sáng LED và buồng đo so màu được gia nhiệt để đo yếu tố vi lượng của chất được phân tích trong nước.

Đơn giản: 
 • Dễ dàng lắp đặt
 • Thân thiện với người dùng 
 • Cấu trúc menu
 • Giao diện màn hình cảm ứng 
 • Tùy chỉnh quá trình dễ dàng
Đáng tin cậy: 
 • Được phủ sơn epoxy 
 • Cabin bằng thép lá cán nguội 
 • Được chia thành hai ngăn riêng biệt 
 • Báo động thất thoát mẫu & lượng thuốc thử thấp 
Tiết kiệm chi phí: 
 • Mức độ bảo trì thấp
 • Chu kỳ đo điều chỉnh được giúp giảm lượng thuốc thử cần sử dụng

Ảnh: Máy phân tích so màu Model CA-6 

PRO VIETNAM

Download tài liệu

CA6_Colorimetric_Analyzer_B2217.pdf