Logo

Máy phân tích UV UV6

 
Máy phân tích UV6 là một nhóm máy phân tích lấy mẫu on-line sử dụng sự hấp thụ UV để thực hiện phân tích. Máy phân tích được cấu hình để thực hiện phân tích trên một loạt các giá trị cho từng thông số được đo, Nitrate hoặc tương quan ở bước sóng 254nm cho COD, BOD hoặc TOC. Máy phân tích UV6 dễ dàng khởi động và sử dụng, chỉ cần kết nối ống lấy mẫu, chất thải và dung dịch làm sạch/thuốc thử và sau đó cấp nguồn cho máy phân tích được hiệu chuẩn sẵn tại nhà máy. Máy được cung cấp đi kèm với tiêu chuẩn gắn tường nhưng cũng có thể chọn sử dụng bàn để thiết bị với giá đỡ thuốc thử. Truy cập thông tin hoặc tùy chỉnh chế độ phân tích có thể được thực hiện dể dàng với cấu trúc menu đơn giản, thân thiện với người dùng và giao diện màn hình cảm ứng.

Nguyên lý phân tích dựa trên việc đo độ hấp thụ UV trong mẫu. Độ hấp thụ của dung dịch hoặc khí được đo qua một buồng đo Flow Cell bằng thạch anh tại một bước sóng cụ thể sử dụng nguồn sáng Xenon và máy dò sáng. Độ hấp thụ có liên quan đến nồng độ mẫu theo 'Định luật Beer-Lambert'.

Các phép đo:
  • BOD 254 nm
  • COD 254 nm
  • TOC 254 nm
  • Nitrate 

Ảnh: Máy phân tích UV UV6

PRO VIETNAM

Download tài liệu

CA6_UV_Analyzer_(OIW)_E17.pdf