Logo

Module Đa Cảm biến với phép đo từ xa SENSOdive ©

Module đa cảm biến SENSOdive với công nghệ truyền dữ liệu từ xa và nguồn điện độc lập phù hợp để lắp đặt trong các giếng quan trắc nước ngầm có đường kính từ 2", hoặc tại các điểm đo nước mặt. Hệ thống đo SENSOdive sở hữu các cảm biến có độ chính xác cao và bộ ghi dữ liệu tích hợp mạnh mẽ kết hợp với công nghệ truyền dữ liệu từ xa tiên tiến nhất.
Các chỉ tiêu đo được: 
 • pH/ Khả năng Oxy hóa - Khử (ORP)
 • Oxy hòa tan
 • Độ dẫn điện
 • Nhiệt độ
 • Áp suất (mực nước)
 • Nitrate
 • Ammonium
 • Chloride
 • Bromide
Ứng dụng: 
 • Quan trắc chất lượng nước 
 • Có thể đo được đồng thời tới 6 thông số
 • Áp dụng cho giếng quan trắc nước ngầm đường kính 2"
 • Sử dụng sensor theo tiêu chuẩn công nghiệp
 • Định dạng truyền dữ liệu: 
          Dạng 1: GPRS
          Dạng 2: Dải tần số 868 MHz 
          Dạng 3: Ethernet 

Lợi thế: 
 • Sử dụng sensor theo tiêu chuẩn công nghiệp
 • Tích hợp công nghệ truyền dữ liệu 
 • Tích hợp data logger 
 • Quan trắc các thông số bao gồm cả thông báo báo động tùy chọn
 • Có thể đo được tới 6 thông số

PRO VIETNAM

Download tài liệu

UIT_Waterquality_k_en.pdf