Logo

Module Đa Cảm biến SENSOdive với đầu dò UV

Hệ thống đo lường SENSOdive + quang phổ kế UV là sự kết hợp giữa đầu đo SENSOdive cổ điển cùng với máy đo quang phổ UV. Cả hai đầu đo được kết nối với bộ ghi dữ liệu LogTran6-digi-GPRS, cung cấp nhiều lựa chọn phân tích khác nhau. Bộ ghi dữ liệu cũng điều khiển hệ thống làm sạch bằng khí nén tùy chọn. Hệ thống đo cũng có thể được trang bị thêm công nghệ truyền dữ liệu từ xa. 


 
Cảm biến UV dùng để đo online nitơ và carbon để bổ sung cho Module Đa Cảm biến SENSOdive và cho khả năng đo thêm những thông số sau: 

Các thông số cho đầu dò UV:

 • Nitrate 
 • Nitrite
 • CODeq
 • BODeq
 • DOCeq
 • TOCeq
 • TSSeq
 • KHP
 • SAC254 
 • COD-SACeq**
 • BOD-SACeq** 
** Dựa trên KHP (100 mg dung dịch tiêu chuẩn COD tương ứng với 85 mg/L KHP) 

Các thông số cho SENSOdive
 • pH/Khả năng Oxy hóa - Khử (ORP)
 • Oxy hóa tan
 • Độ dẫn điện 
 • Nhiệt độ 
 • Áp suất (Mực nước) 
 • Nitrate 
 • Ammonium 
 • Chloride
 • Bromide 
​Ứng dụng: 
 • Hệ thống xử lý nước thải 
 • Quan trắc môi trường
 • Quan trắc chất lượng nước uống 
 • Các ứng dụng công nghiệp 
​Lợi thế: 
 • Sử dụng sensor công nghiệp 
 • Tích hợp công nghệ truyền dữ liệu 
 • Tích hợp data logger 
 • Quan trắc các thông số bao gồm cả thông báo báo động tùy chọn 
 • Có thể đo được tới 6 thông số

PRO VIETNAM

Download tài liệu

Multi-Sensor-Module_SENSOdive_with_UV_sensor.pdf