Logo

Sensor đo độ đục và tss Triton® TR86

Sensor đo độ đục và chất rắn lơ lửng - Triton® TR86 là sensor quang học hồng ngoại được thiết kế để phân tích độ đục hoặc chất rắn lơ lửng trong nước và nước thải. Thiết bị đo độ đục online này có hai cấu hình quang học, một cái với thấu kính gắn bên, cho dòng chảy qua và cắm chìm và cái còn lại có thấu kính được gắn phía trước, cho cắm chìm hoặc lắp dọc trong hệ thống đường ống. Sensor đo độ đục Triton® TR86 được thiết kế để vận hành với Thiết bị hiển thị và điều khiển Model T80. Thiết bị hiển thị T80 cho phép kết hợp phép đo độ đục/chất rắn lơ lửng với những phép đo tiêu chuẩn khác, S80 pH, S80 ORP, S80 pIon, Độ dẫn S80, Oxy hòa tan S80 hoặc Oxy hòa tan DO82. 

Các ứng dụng
  • Giám sát xả thải ở nhà máy xử lý nước thải
  • Lọc ngắt quãng hoặc rửa ngược
  • Mức độ trong của ao lắng
  • Giám sát nước mặt
  • Giám sát môi trường
Ảnh: Sensor đo độ đục và chất rắn lơ lửng - Triton® TR86

PRO VIETNAM

Download tài liệu

Triton-TR86-J2517.pdf