Logo

Thiết bị hiển thị và điều khiển LQ800

Bộ điều khiển đa kênh Model LQ800 cung cấp giải pháp xử lý và đo lường phân tích hoàn chỉnh. Bộ điều khiển đa kênh LQ800 được thiết kế để hoạt động với tối đa tám sensor phân tích và xử lý kỹ thuật số. Các thông số đo bao gồm hơn 50 sensor đo chất lỏng riêng biệt. Các phép đo này bao gồm: pH, ORP, Độ dẫn điện, Điện trở suất, Oxy hòa tan, Ion chọn lọc, Độ đục, Lưu lượng, Mực nước và nhiều phép đo khác trong các cấu hình khác nhau cho ứng dụng yêu cầu. Danh sách đầy đủ có thể được tìm thấy trong tài liệu LQ800. Bộ điều khiển LQ800 truyền dữ liệu kỹ thuật số với tất cả Sensor thông minh của ECD, tự động định cấu hình menu của bộ điều khiển và màn hình hiển thị theo thông số được đo.
Đặc tính & Ưu điểm: 

  • Nhiều phép đo phân tích & quy trình
  • Màn hình màu cảm ứng
  • Tính toán phân tích tích hợp
  • Nhiều đầu ra
  • Có thể mở rộng
  • Kích hoạt bằng web

Bộ điều khiển đa kênh Model LQ800

PRO VIETNAM

Download tài liệu

LQ800-A08181.pdf