Logo

Thiết bị phân tích DO (Oxy hòa tan)

Thiết bị phân tích oxy hòa tan ECD Triton DO82 là một giải pháp hoàn chỉnh cho các phép đo oxy hòa tan lâu dài dài trong các bể sục khí nước thải, nuôi trồng thủy sản và tất cả các loại nước môi trường. Sensor đo oxy hòa tan DO82 sử dụng phương pháp dập tắt huỳnh quang để xác định nồng độ oxy trong nước. Việc sử dụng phương pháp quang học này giúp giảm thiểu bảo trì, tăng độ tin cậy và cải thiện độ chính xác lâu dài của phép đo trong các ứng dụng nước thải đô thị và nước thải công nghiệp đòi hỏi khắt khe.

Sensor đo oxy hòa tan DO82 không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi dòng chảy, pH hoặc độ dẫn của mẫu và không cần phải thay thế hoặc điều chỉnh màng, điện phân hoặc lắp ráp cực dương/cực âm như các loại sensor khác.

Các ưu điểm

  • Hệ thống phân tích Oxy hòa tan bằng phương pháp quang học
  • Sensor có sẵn dữ liệu hiệu chuẩn
  • Nắp màng có tuổi thọ sử dụng lâu
  • Nắp màng dễ dàng thay thế
  • Được thiết kế với cáp chống nước cố định hoặc có thể tháo rời
  • Giao diện trực tiếp với Thiết bị hiển thị T80

Ảnh: Thiết bị phân tích oxy hòa tan ECD Triton DO82

PRO VIETNAM

Download tài liệu

Triton_DO82_A3117.pdf