Logo

Thiết bị quan trắc chất lượng nước SENSOcontrol

Hệ thống quan trắc chất lượng nước SENSOcontrol là hệ thống thiết bị nhỏ gọn để đo và lưu trữ các thông số chất lượng nước trong phòng thí nghiệm và ngoài trạm thực tế. Thiết bị đi kèm với màn hình cảm ứng lớn điều chỉnh được. Hệ thống cũng có thể được trang bị thêm giao diện MODBUS. 
Ứng dụng: 
 
  • Quan trắc nước sinh hoạt
  • Ứng dụng quá trình
  • Ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng
Tính năng: 
  • Dải thông số đo đa dạng theo yêu cầu của khách hàng 
  • Sử dụng màn hình cảm ứng
  • Tùy chọn Flow cell
  • Tích hợp Data logger
  • Nhiều tùy chọn về giao diện

PRO VIETNAM

Download tài liệu

SENSOcontrol.pdf