Logo

Thiết bị sục khí bề mặt Landy 7 được đưa vào sử dụng tại trạm XLNT khu CN Xuyên Á

Thời gian: 28/01/2019

Địa điểm: Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An


CUNG CẤP THIẾT BỊ SỤC KHÍ BỀ MẶT LANDUSTRIE- HÀ LAN
02 máy Landy 7 đã hoạt động trong điều kiện nạp nước thải vào bể


Hệ thống xử lý nước thải tại KCN Xuyên Á:

• Công suất: 6,000 m3/ngày

• Phạm vi công việc: Cung cấp 2 thiết bị sục khí bề mặt loại 30 kW cho bể sinh học hiếu khí aerotank khuấy trộn hoàn chỉnh.
 


Video: Thiết bị được đưa vào sử dụng tại trạm XLNT cho KCN Xuyên Á