Logo

Tư vấn giải pháp

Mô phỏng CFD - Mương Oxy hóa

Tư vấn, phát triển các giải pháp công nghệ cho nước thải đô thị và công nghiệp đi kèm với các thiết bị cao cấp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Pro Việt Nam. Với đội ngũ kĩ sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước thải Xem thêm